szybkie pozyczki

Gościniec i "żołędziówka" na salonach Tour Salon

Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski reprezentowana była przez Dyrektora Biura LOT – Katarzynę Sobieską, przedstawiciela Zamku w Liwie – Mikołaja Kasprowicza – Rycerza, Annę Piotrkowicz – Inspektora ds.Kultury i Promocji w Gminie Dębe Wielkie oraz Barbarę Tekieli – członka zarządu LOT WGL.

W czasie dnia branżowego udało się nawiązać kontakty z kolejnymi – tym razem krakowskimi - biurami, które są zainteresowane przygotowaniem oferty ze Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego. Przygotowany specjalnie na targi folder uwzględniał już warszawskie biura podróży HORN, Oddział PTTK Mazowsze oraz Holiday Travel, które podjęły próbę pokazania Szlaku WGL. Ponadto w dniu branżowym na stoisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zorganizowała konferencję prasową podsumowującą Projekt „Moda na Mazowsze”, w czasie której była też okazja do zaproszenia zebranych dziennikarzy oraz przedstawicieli branży na największe imprezy na Szlaku Wielkiego Gościńca planowane w roku 2016 – III Międzynarodowy Turniej Smaków oraz Ogólnopolski Turniej Rycerski na Zamku w Liwie „O pierścień księżnej Anny” planowany w dniach 13-14.08.2016 r.

Informacja o nas znalazła się m.in. w wydaniu targowym Wiadomości Turystycznych, w specjalnie przygotowanym pierwszym numerze „Mody na Mazowsze” oraz na konferencji przygotowanej przez POT a poświęconej turystyce kulinarnej. W czasie degustacji nagrodzona na tegorocznym Turnieju Smaków kawa „żołędziówka” wzbudzała wiele emocji (w tym także smakowych), a tym, którzy nie byli przekonani co do jej subtelnego smaku przekazywaliśmy story o tym jak pijał ją Chopin. Działało ! Degustacje kawy cieszyły się dużym powodzeniem i odbywały się w czasie wszystkich dni dla publiczności na stoisku MROT. Mieliśmy także okazję spotkać się ze znanymi blogerami relacjonującymi swoje podróże po Polsce. To nowe, cenne doświadczenie, które polecamy tym wszystkim, którym brakuje pomysłów na promocję. Wśród blogerów znalazły się osoby podróżujące z dziećmi, co jest dla promocji imprez na szlaku Gościńca szczególnie ważne.

Pasowanie na rycerza, penetrowanie szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego palcem po mapie (specjalnie w tym celu przygotowanej) i promocja Szlaku Książąt Mazowieckich, zwłaszcza tej oznakowanej już części, która prowadzi na wschodnie Mazowsze (trasa księżnej Anny i ostatnich książąt mazowieckich), to tylko wybrane atrakcje, które wzbudzały duże zainteresowanie rodzin z dziećmi, podobnie jak „oblegany” przez wszystkich - Rycerz Mikołaj (najczęściej fotografowany „obiekt” na stoisku Mazowsza). Dni dla publiczności były dla nas wyjątkowo udane a podróż po osobliwościach szlaku, opowiadanie o jego różnorodności kulturowej i kuchni przydała się tym, którzy wzięli udział w przygotowanych przez nas konkursach. Dziękujemy fundatorom nagród, zwłaszcza „kulinarnych” – Gminie Dębe Wielkie i Restauracji Zamkowej w Drohiczynie, która przekazała voucher na romantyczną kolacje dla dwojga połączoną z degustacją lokalnych przysmaków.

Nasza aktywność na FB pokazała kolejne dni w Poznaniu. Następna edycja targów TOUR SALON planowana jest w lutym 2016 r. Warto przemyśleć promocję szlaku Wielkiego Gościńca z udziałem jeszcze większej ilości członków LOT WGL.

 

BT