Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Komercjalizacja produktów sieciowych

Wielki Gościniec Litewski przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną został zakwalifikowany do grupy najbardziej zaawansowanych w komercjalizacji produktów, co jest związane ze współpracą z MROTem i chęcią podjęcia współpracy przy tworzeniu oferty skierowanej do turystów chcących podróżować Szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego.

Podczas konferencji zorganizowanej przez Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną 17 lutego 2016r. wykłady i dyskusja skupiały się wokół tematu sieciowych produktów turystycznych.

Konferencja była uroczystym rozpoczęciem cyklu spotkań, w których Członkowie LOT – podmioty prywatne posiadające ofertę turystyczną będą mogły wziąć udział i popracować nad zbudowaniem lepszej, bardziej przystosowanej do wymagań rynku oferty turystycznej dodatkowo połączonej z ideą Wielkiego Gościńca Litewskiego.