Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Turniej rycerski na Zamku w Liwie

Zapraszamy serdecznie na XV Tuniej Rycerski na Zamku w Liwie, który w tym roku odbedzie się 13 sierpnia !

Program Turnieju:
XV TURNIEJ RYCERSKI NA ZAMKU W LIWIE

Sobota, 13 sierpnia 2016 r.

11.00 - Rozpoczęcie turnieju – prezentacja zawodników,
zespołów i bractw rycerskich.
11.30 - Turniej 2vs 2 „samowtór” – walki dwójek/par rycerskich.
13.00 – Bohurt- turniej piątek (5vs 5)– walki siłowe
14.30 - Turniej O tytuł fechmistrza liwskiego – pojedynki,
szermierka mieczem.

Równolegle: warsztaty walki mieczem sportowym; pokazy gotowania, szczudlarstwa, rzemiosła: garncarstwa, kowalstwa, strzelnica łucznicza, karczma, jarmark. gry i zabawy średniowieczne

16.00 Pokaz sokolnika.
17.00 - Zdobycie flagi –taktyczne walki trójek rycerskich 
17.30 - „Konna konfrontacja” - pokazy walk i sprawności rycerzy
19.30 - Potyczka mistrzów – walki grupowe (bitwa z narracją).
21.00 - Gala walki adeptów Akademii Fechtunku
VIRTUS –walki juniorów mieczem sportowym.
21.15 - Gala mistrzów profesjonalnych walk na miecze – walki
fullkontaktowe najlepszych zawodników w Polsce.
22.00- Pokazy tańca z ogniem (firedance).
23.00 - Pokazy sztucznych ogni z oprawą muzyczną

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
Wstęp –10 zł
dzieci do lat 6- bezpłatnie, osoby niepełnosprawne- bezpłatnie