Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Magiczne zwierciadło Goździejewskie

11 września w jednym z punktów na Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Gościńcu Goździejewskim odbył się przegląd sztuki ludowej. Była to pierwsza tego typu impreza w tym miejscu. Odwiedzający mieli okazję poznać zapomniane już zawody i sposoby wykonywania np. tkanin. Każdy mógł równiez spróbować: tkania krajki czy tkactwa tradycyjnego. Prof. Antoni Śledziewski z pasją opowiadał o obyczajach na polskiej wsi, a przede wszystkim o wycinance kołbielskiej. Tkactwo prezentowały pani Agnieszka Niwińska oraz pani Magdalena Papakul. Artystka z powiatu węgrowskiego pani Małgorzata Pepłowska prezentowała wycinankę z opłatka oraz kwiaty z bibuły.

Pan Paweł Całka opowiadał o stroju ludowym wschodniego Mazowsza i Podlasia. Nie mogło zabraknąć prelekcji o Szlaku - "Wielki Gościniec Litewski. Szlak artystów, rzemieślników i handlarzy." i krótkiego filmu zapraszającego na Szlak. Prezentację przedstawili Włodzimierz Szczeciński - przewodnik warszawski i pilot wycieczek m.in. w regiony położone na Szlaku Wielkiego Gościńca oraz Katarzyna Sobieska z LOT WGL. 

Wszystko odbyło się przy dźwiękach skocznych melodii i w pięknym mazowieckim plenerze.