Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Znakowanie Szlaku Wielki Gościniec Litewski

Kolejne miejscowości na szlaku zostały oznakowane.

Projekt obejmował postawienie tablic informacyjnych w miejscowościach w powiecie mińskim i węgrowskim oraz oznakowaniu szlaku samochodowego w powiecie węgrowskim. Niebawem znaki pojawią się również na terenie powiatu mińskiego dzięki LGD Ziemi Mińskiej. Tablice zostały postawione w kluczowych punktach na szlaku tj. w miejscowościach: Sulejówek, Okuniew, Kąty Goździejewskie Drugie (Gmina Dębe Wielkie), Stanisławów, Dobre, Roguszyn, Pniewnik (Gmina Korytnica), Liw i Węgrów.

Szlak Welki Gościniec Litewski łączy różnorodną tamatykę pod hasłem dawnego traktu i zaprasza turystę do poznania regionu w różnych jego aspektach tj. zabytki, historia, wielokulturowość, wielkie osobistości, kulinaria, piękna przyroda. Reaktywacja dawnego traktu handlowego i pocztowego pozwoli w pełni wykorzystać potencał historyczny i kulturowy tych ziem. Oznakowany szlak jest teraz wskazówką dla pasjonatów historii, turystów a także mieszkańców, którzy dzięki tablicom i znakom mogą poszerzyć swoją wiedzę o regionie oraz odkrywać nowe miejsca na Mazowszu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie wynosiło 31 000,00 zł.