Developed in conjunction with Ext-Joom.com

LOT WGL na Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw 2015

W dniach 27– 28 listopada 2015 roku przedstawiciele LOT WGL wzięli udział w największych międzynarodowych Targach Turystycznych w TT Warsaw. Tym razem promocja szlaku Wielkiego Gościńca była połączona z promocją szlaków turystycznych dziedzictwa kulturowego Mazowsza. „Dzięki nowo wytyczonym szlakom, takim jak: Książąt Mazowieckich, Chopinowski i Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 mamy wspólny cel – stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego opartego na potencjale szlaków kulturowych i silnej marce o wyróżniającym się wizerunku” – powiedział na konferencji Prezes MROT – Jan Bloński.

              Oznakowano blisko 1000 kilometrów szlaków, 60 obiektów, wydano 36 tysięcy przewodników w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, zamontowano 100 tablic informacyjnych przy obiektach. Całkowita wartość projektu to 1 796 516,42 PLN, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 wyniosło 1 496 890,48 PLN.

Na konferencji zorganizowanej przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną został krótko przedstawiony każdy ze szlaków oraz zaprezentowane zostały największe atrakcje na każdym z nich. Odbyła się również premiera przewodników turystycznych, aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego związanego ze szlakami. (http://www.dziedzictwomazowsza.pl/) Na zakończenie podziękowano osobom, wspierającym przedsięwzięcie. Miło nam poinformować, że wśród tych osób są również Członkowie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski Maria Koc oraz Leszek Celej.

Promocja Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, który łączy w sobie elementy każdego z wyżej wymienionych szlaków odbyła się na stoisku MROT i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Przedstawiciele LOT WGL i Zamku w Liwie zapraszali do udziału w III Międzynarodowym Turnieju Smaków, który planowany jest w dniach 18 – 19 czerwca 2016 roku oraz organizowanym od kilkunastu lat na Zamku w połowie sierpnia Turnieju Rycerskim „O pierścień księżnej Anny”. KS