Developed in conjunction with Ext-Joom.com

W końcu XV w. staraniem Pawła, dziedzica Wirowa została ufundowana tutaj cerkiew prawosławna, która w XVII w. przyjęła postanowienia unii brzeskiej. Przez długi czas właścicielami Wirowa byli można Kuszllowie h. Drogosław.Antoni Kuszell po pożarze drewnianej świątyni p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w 1830 r., w latach 1833-1836. wzniósł murowany kościół dla unitów. W czasie prześladowań unitów kościół został zamknięty przez…
Wieś nad samym Bugiem była teatrem walk w czasie wojny polsko- bolszewickiej w 1920 r. o główny most na rzece, zwycięskiej dla polskich ułanów, którzy powstrzymali wroga używając zdobytych na bolszewikach armat!Bug, symbolicznie dzieląc Podlasie na część wschodnią i zachodnią, pod Frankopolem pokazuje swą moc dzięki imponującej szerokości lustra wody.
Za Bugiem, po drodze do Drohiczyna, warto się rozglądać na boki. Niepozorne kępy zarośli lub drzew widoczne w szczerym polu często kryją żelbetowe bunkry sowieckie z tak zwanej Linii Mołotowa, ubezpieczającej granicę na Bugu pomiędzy ZSRR i Niemcami wytyczoną jesienią 1939 r. po ich wspólnym najeździe na Polskę.Drohiczyn, ze względu na niezwykle malownicze położenie na wysokiej skarpie Bugu, dużą liczbę…
Wieś położona nad Bugiem. Najstarsze ślady osadnictwa w tej miejscowości pochodzą z XI – XII w. W 1491 fundacja kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela. Miejscowość lokowana przy gościńcu litewskim - obok głównej przeprawy na Bugu i stacji pocztowej funkcjonującej w XVIII i XIX w. ; po drugiej stronie rzeki, dzięki podobnym warunkom, rozwinęła się wieś…
Wieś znana już w XV w. Tutejszy dwór był własnością Pobikrowskich, Godlewskich i Niemirów (od 1717), następnie Kuszllów, Ciecierskich i Jezierskich (do roku 1939 r.) Zespół dworski składa się aktualnie z oficyny z pierwszej połowy XIX wieku, pierwotnie użytkowanej jako dwór Ciecierskich. Zniszczony został pałac neogotycki, zachował się natomiast częściowo park krajobrazowy z drugiej po XIX wieku oraz aleja dojazdowa…
O ile Białystok zwany jest „Podlaskim Wersalem" to Rudce przypisać można miano „podlaskiego Wilanowa" ze względu na okazały pałac Ossolińskich rozbudowany w XIX w. przez Potockich. Rudka, znana od XV w. (której nazwa wywodzi się od eksploatowanych w okolicy złóż rudy darniowej) należała do magnackich rodów litewskich m.in. Hlebowiczów i Kiszków, których zastąpili w XVII w. Ossolińscy herbu Topór. Jeden…