Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Ciechanowiec już około 1429 r. był miastem, lokowanym zapewne przez wielkiego księcia Witolda. Należał m.in. do Kiszków, którzy zbudowali tu zamek zniszczony następnie w czasie „potopu". Po Kiszkach władali miastem Ossolińscy; ufundowali oni murowany kościół pw. Trójcy Przenajświętszej (do złudzenia przypominający bazylikę węgrowską) i szpital sióstr miłosierdzia (1737) proj. architekta warmińskiego Jana Adriana Kluka.
Nazwa miasta pochodzi od rzeki Bronki. W Brańsku istniał w XI - XIII w. gród obronny, po którym została tzw. Góra Zamkowa – grodzisko o powierzchni ponad 3 hektarów. Słynne jest uroczysko „Kumat" we wschodniej części miasta, gdzie 23 czerwca 1264 r. od mieczy polskich rycerzy z wojska Bolesława Wstydliwego poległ ten dzielny wódz Jaćwingów. Od 1390 r. Brańsk należał…
Położony około 50 km na południe od Białegostoku. Prawdopodobnie nazwa miasta pochodzi od słowa „bielsko", co oznacza miejsce podmokłe choć może też pochodzić od słowa „biele". Bielsk powstał prawdopodobnie w XII wieku jako gród obronny. Pozostało po nim grodzisko średniowieczne (XIII w.) zwane Górą Zamkową. Z 1253 r. pochodzi pierwsza wzmianka o Bielsku w latopisie (kronice) halicko-wołyńskim.
Początki miasta sięgają myśliwskiego dworu Mikołaja Raczkowicza, odziedziczonego przez Piotra Wiesiołowskiego herbu Ogończyk. Architekt królewski Hiob Bretfus wzniósł dla Wiesiołowskich dwukondygnacyjny zamek z nowoczesnymi umocnieniami ziemnymi (bastionowymi). Po śmierci ostatniego z Wiesiołowskich –Krzysztofa dobra białostockie przeszły na własność Rzeczypospolitej.W 1659 r. w nagrodę za męstwo i skuteczne dowodzenie podczas „potopu" i wojny w Danii Stefan Czarniecki otrzymał Białystok i starostwo…
Początki Wasilkowa to gród obronny założony w II połowie XIII wieku przez księcia włodzimiersko-halickiego Wasylka, brata króla Rusi - Daniela. Pierwsze osadnictwo występowało tu w XIII-XIV wieku. Miasto zostało założone w 1566 roku, starostą był Hiob Bretfus, nadworny architekt króla Zygmunta Starego autor projektów zamku w Białymstoku i Tykocinie. Starostą wasilkowskim był słynny humanista Łukasz Górnicki, autor m.in. „Dworzanina polskiego".
Miasto leży nad rzeką Supraślą, prawym dopływem Narwi. Jest to jeden z głównych ośrodków turystycznych na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Dzięki wspaniałemu mikroklimatowi wynikającemu z leśnego otoczenia posiada status uzdrowiska.Początki miasta sięgają XV wieku, kiedy to Aleksander Chodkiewicz ofiarował bazylianom uroczysko Suchy Hrud. W pocz. XVI w. powstała pierwsza cerkiew św. Jana Ewangelisty. Kolejną świątynię, murowaną cerkiew obronną z 4 basztami…