Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Do 1962 Czarna Wieś. W XIII w. powstał w okolicy (Niemczyn) gród obronny. W XV w. była to królewszczyzna, przekazana Radziwiłłom przez Zygmunta Starego (1509); odebrana im przez Bonę (1536); od 1571 r. własność Zygmunta Augusta. Puszcza Bielska przez wieki była ostoją zwierzyny i królewskim terenem łowieckim. W XVIII wieku powstała wieś Czarna osadzona na prawie łowieckim, W 1782 r.…
Nazwa Sokółka pochodzi podobno od tych szlachetnych ptaków, które mieszkańcy mieli hodować i układać do polowania z przeznaczeniem na dwór królewski. W początku XVI w. Bona miała tu swój dwór myśliwski zw. Sucholda, nadany jej przez kochającego małżonka- Zygmunta I Starego wraz z ogromni lasami - częścią Puszczy Grodzieńskiej. Bywał tu i ostatni z Jagiellonów- Zygmunt August, który ufundował w…
W Kuźnicy Białostockiej szlak rozstaje się z terytorium Polski. Punkt graniczny funkcjonuje obok wsi. Kuźnica to dawne miasto założone przez królową Bonę (prawa miejskie w 1536 r.) obok zakładu przemysłowego – kuźni żelaza – notowanego już w 1504 r. Prawa miejskie Kuźnica straciła w 1921 r. z powodu zniszczeń w czasie kampanii 1920 – 21 r.
Strona 5 z 5