Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Z Dobrego szlak prowadzi do Roguszyna.Z tej miejscowości niedaleko już do wsi Wielądki, o której każdy miłośnik dobrej kuchni powinien usłyszeć jako o miejscu urodzenia Wojciecha Wincentego Wielądko, autora słynnej książki kucharskiej „Kucharz doskonały". Książka wydana w 1783 roku w Warszawie stała się prawdziwym bestsellerem i doczekała się aż siedmiu kolejnych edycji!
Dalsza trasa prowadzi do Liwa. Od Roguszyna droga obniża się coraz bardziej otwierając szeroki widok na w dolinę rzeki Liwiec płynącej w urozmaiconym otoczeniu lasów i łąk. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z I-II w. n. e. W Liwie zachowała się zabytkowa zabudowa drewniana, a niektóre domy pamiętają czasy, kiedy był on miastem (do 1869 r.). Przez całe wieki Liw był…
Warto na chwilę zjechać z głównej trasy (w prawo, za mostem na Liwcu, w kierunku na Jarnice) aby po przejechaniu 5 km osiągnąć Sowią Górę- morenowe wzniesienie górujące nad głęboką w tym miejscu doliną Liwca. Jest to, można powiedzieć - góra-niespodzianka. Nikt nie spodziewa się w nizinnym krajobrazie mazowiecko - podlaskim tak rozległego widoku, jaki roztacza się ze szczytu wzgórza.…
Węgrów założony został w końcu XIV w. przy placu targowym, w 1414 r. powstała tu parafia katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, św. Apostołów: Piotra, Pawła i Andrzej oraz Św. Katarzyny. W roku 1441 książę mazowiecki Bolesław IV nadał osadzie prawa miejskie. W XVI w. Węgrów w czasach panowania Kiszków zasłynął jako jeden z głównych ośrodków braci polskich zw. arianami.…
Pierwsze odnalezione na terenie miasta ślady osadnictwa sięgają VI w. n. e. Od XI w. obszary te stały się areną walk o panowanie nad Podlasiem; pomiędzy książętami polskimi i książąt ruskich, zapuszczali się także w swoich wyprawach Litwini i Jaćwingowie.Osadę początkował gród obronny zbudowany nad rzeką Cetynią.
Skrzeszew – wieś nadana 1428 r. przez księcia Witolda biskupom łuckim, do których należał do końca XVIII w. W 1724 r. otrzymali oni przywilej lokacji miasta od króla Augusta II Mocnego (niezrealizowany). W 1808 roku Skrzeszew zakupił Franciszek Obniski. Dzięki niemu wieś przeżywała rozkwit, powstał m.in. browar, gorzelnia, cukrownia oraz młyn, a także nowy kościół. Pierwszy kościół drewniany pw. św.…