Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Sulejówek

Zjeżdżamy z trasy w drogę nr 637 Sulejówku aby odwiedzić dom jednego z największych polskich wodzów i mężów stanu- willę marszałka Piłsudskiego. Sulejówek, o którym pierwsze wiadomości pojawiają się w 1526, nabrał znaczenia w II poł. XIX w. jako stacja kolejowa i osiedle wojskowe powstałe obok poligonu artyleryjskiego Rembertów założonego w 1898 r. Pomiędzy drzewami parku prześwituje biały dworek, w którym Józef Piłsudski spędził trzy lata (1923-26) na dobrowolnym „wygnaniu" po dymisji ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego.

Dworek „Milusin", zaprojektowany przez Kazimierza Skórewicza, był darem Komitetu Żołnierza Polskiego. Marszałek mieszkał w nim razem z drugą żona Aleksandrą i córkami Wandą i Jadwigą. – na ich pamiątkę w pobliżu muzeum ustawiono uroczy pomnik-ławeczkę. Stąd 12 maja 1926 roku r. wyruszył do Warszawy na czele wiernych sobie oddziałów aby przejąć władzę w państwie.

W 1935 roku, już po śmierci Józefa, Piłsudskiego, powstało tu jego muzeum. Do rangi symbolu sytuacji powojennej w kraju urasta fakt, że do 1956 r. dworek zajmowała ambasada ZSRR. Starania o zorganizowanie muzeum biograficznego Marszałka trwały do w 2003 r. Obecnie Muzeum - dworek Milusin przy ul. Oleandrów 5 jest udostępniony do zwiedzania w weekendy. Pełne otwarcie planowane jest na 2017 r.

Aby pokazać, że Marszałek był nie tylko wojownikiem ale i kochającym tatą, w pobliżu muzeum ustawiono uroczy pomnik-ławeczkę, z Piłsudskim i jego dwoma córeczkami.

 

 Urząd Miasta Sulejówek - www.sulejowek.pl

 

 

The most important place in Sulejówek is a villa – small manor house of marshal Józef Piłsudski, great Polish politician, winner in the war against Soviet Russia in 1920, what protected Western Europe from invasion of Bolshevik forces invasion. The manor called Milusin was built in 1923. In 1926 marshal Piłsudski set from here with his loyal army In result of the civil fights in Warsaw he captured the power in state which he kept until his death in 1935. In Milusin we can see an exhibition dedicated to Józef Piłsudski (open on weekends).