Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Liw

Dalsza trasa prowadzi do Liwa. Od Roguszyna droga obniża się coraz bardziej otwierając szeroki widok na w dolinę rzeki Liwiec płynącej w urozmaiconym otoczeniu lasów i łąk. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z I-II w. n. e. W Liwie zachowała się zabytkowa zabudowa drewniana, a niektóre domy pamiętają czasy, kiedy był on miastem (do 1869 r.). Przez całe wieki Liw był najdalej wysuniętą na wschód warownią polską, zbudowaną na granicy wyznaczonej przez rzekę Liwiec. Przed 1429 r. na miejscu drewnianego gródka powstał zamek obronny, siedziba kasztelanii, kontrolujący trakt handlowy z Warszawy na Ruś i główną przeprawę na Liwcu. Zbudowany na zlecenie księcia mazowieckiego Janusza I Starszego ok. 1429 r., zamek był rozbudowywany przez regentkę Mazowsza księżnę Annę Mazowiecką (1512), oraz królową Bonę Sforzę (1547-55).


Zamek, zniszczony przez Szwedów w 1656 r. („potop") i 1703 r. (wojna północna), zmienił radykalnie swój wygląd w 1782 r., kiedy to na fundamentach murów, obok wieży gotyckiej powstał dwór barokowy- siedziba starostwa, strawiona następnie przypadkowym pożarem w poł. XIX w. W czasie II wojny światowej zabytek uniknął rozbiórki na cegłę dzięki brawurowej akcji polskiego archeologa Otto Warpechowskiego, który przekonał starostę niemieckiego Ernsta Gramssa o krzyżackim rzekomo pochodzeniu warowni(!) i rozpoczął jej odbudowę (1942-44), dokończoną już przez innych w 1961 r.

Obecnie zamek mieści Muzeum Zbrojownię z bogatymi zbiorami broni, mebli, tkanin i malarstwa. W muzeum odbywają się doroczne imprezy kulturalno-artystyczne: czerwcowy Festyn Archeologiczny i Turniej Rycerski „O Pierścień Księżnej Anny" na który przybywa w trzeci weekend sierpnia pond 300 rycerzy i ok. 10 000 widzów. Swoją markę i renomę ma także czerwcowy zlot motocyklowy Gryf Party przyciągający około tysiąca uczestników i setki motocykli.
Zamek w Liwie jest jedyną na wschód od Warszawy zachowaną (chociaż częściowo) średniowieczną warownią na ogromnym obszarze pomiędzy Mazurami i Lublinem.

Kościół w Liwie pw. Św. Leonarda Opata jest halą neogotycka, której projektant- Józef Pius Dziekoński- zgrabnie wykorzystał tradycję średniowieczną do stworzenia interesującej wizualnie dwuwieżowej budowli zbudowanej w latach 1905-1907. M.in. proboszczem liwskim był w późniejszy prymas – Jan Paweł Woronicz (1757-1829). Kościół jest obsadzony wokół rzadkimi gatunkami drzew opatrzonych metalowymi tabliczkami z wierszowanymi sentencjami o treści ekologicznej(!)

 

LEGENDA O ŻÓŁTEJ DAMIE
Uwagę wchodzących do dworku turystów przyciąga wiszący w hallu owalny portret dostojnej matrony w żółtej sukni. Jest to słynna Żółta Dama - Ludwika z Szujskich Kuczyńska, żona kasztelana.. Pewnego dnia zaginął złoty pierścień z brylantem, ofiarowany kasztelanowej przez męża. Kasztelan zamówił dla małżonki kolejny pierścień. Kiedy i ten zaginął, mąż zaczął podejrzewać, że Ludwika go zdradza, a klejnoty ofiarowuje rywalowi. Trzeci pierścionek ofiarował już nie z miłości, ale na próbę. Po jakimś czasie dar zniknął w niewyjaśnio¬nych okolicznościach. Nieszczęsna stanęła przed trybunałem, który skazał ją na ścięcie za zdradę małżeńską. Miesiąc po egzekucji zgłosił się do kasztelana sługa z trzema pierścieniami, które znalazł w gnieździe sroki. Mąż, dręczony poczuciem winy, rzucił się z wieży. Od tej pory, o północy, po salach zamkowych i murach krąży widmo Żółtej Damy /zwanej tak od koloru sukni/ ukazując na znak niewinności czyste dłonie.

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - www.liw-zamek.pl

Urząd Gminy Liw - www.liw.pl

 

 

Since XII century the wooden castle in Liw has protected Mazovia Duchy from the attacks of the Russian, Lithuanian and the Baltic tribes. In the first quarter of the XV century Janusz I the Older, Prince of Mazovia founded a new castle of brick on the island surrounded by the swamps of the Liwiec River, which was the border of Poland nad Lithuania these times.
In 1656 -57 and in 1703 Swedish Army conquered and plundered the town and the fortress, which was ruined after the second invasion. In 1782 the foreman of Liw County Tadeusz Grabianka built up the Baroque-style manor for his office. It was burnt by the accident in the half of the XIX century. During the II World War the German wanted to turn the ruins into the bricks and in the next use it for building concentration camp in Treblinka, but Polish archaeologist, Otto Warpechowski, persuaded them, that Liw castle used to be the fortress of Teutonic Order Knights and tin this way saved the castle. Since 1963 in castle exist the Museum Armoury presenting the old weapons from the XV - XX century: the firearms, the sidearms, the bayonets, portraits, interesting graphic, paintings, tapestries and old furniture. midnight with her head carried under her arm.