Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Skrzeszew

Skrzeszew – wieś nadana 1428 r. przez księcia Witolda biskupom łuckim, do których należał do końca XVIII w. W 1724 r. otrzymali oni przywilej lokacji miasta od króla Augusta II Mocnego (niezrealizowany). W 1808 roku Skrzeszew zakupił Franciszek Obniski. Dzięki niemu wieś przeżywała rozkwit, powstał m.in. browar, gorzelnia, cukrownia oraz młyn, a także nowy kościół. Pierwszy kościół drewniany pw. św. Stanisława powstał w 1446 r.; w latach 1705-1733 przebudowany został w stylu barokowym.

Był on w XVI-XVIII w. znanym sanktuarium maryjnym na Podlasiu. W latach 1837-40 kościół został ponownie przebudowany na styl klasycystyczny wg projektu Andrzeja Gołońskiego ucznia słynnego architekta Jakuba Kubickiego. Dostawiono wówczas okazały portyk joński i dużą dzwonnicę. W czasie I wojny światowej i walk z bolszewikami w 1920 r. uszkodzona została przez artylerię dzwonnica oraz zburzono wieże. Kościół położony jest efektownie na sporej górce, skąd zjeżdża się do mostu na Bugu we Frankopolu.

 

Skrzeszew - Village given in 1428 by great prince Witold to Łuck bishops, was a private property of Catholic Church until end of XVIII c. Catholic baroque church built in 1705- 1733 situated on the small hill was rebuilt I 1837-40 in classical style by Andrzej Gołoński, pupil of famous architect Jakub Kubicki