Developed in conjunction with Ext-Joom.com

„Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydawnictwo poświecone Wielkiemu Gościńcowi Litewskiemu, będącemu najważniejszym szlakiem handlowym i pocztowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku. Szlak, zwany też Wielkim Traktem Pocztowym lub Wielkim Traktem Warszawa – Wilno łączył stolicę Korony Królestwa Polskiego ze stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego i miał wpływ nie tylko na sprawne funkcjonowanie komunikacji w granicach ogromnego państwa, ale też na rozwój miejscowości przy nim usytuowanych.
„Staraniem Sokołowskiego Ośrodka Kultury oraz Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego ukazał się przewodnik kulinarny „Wielki Gościniec Litewski (Warszawa – Wilno). Całkowicie subiektywny przewodnik kulinarny. W poszukiwaniu smaków Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Pobierz Przewodnik 
Staraniem Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz Sokołowskiego Ośrodka Kultury wydany został obszerny przewodnik pt. "Wielki Gościniec Litewski". Wydawnictwo sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego. Przewodnik zawiera szczegółowy opis atrakcji turystycznych w poszczególnych miejscowościach na szlaku oraz wiele ciekawych legend. Pobierz przewodnik